Uşak Üniversitesi Sosyal Hizmet Birimi
İnsan haklarına duyarlılık
•Ayrımcı olmamak
•Yaşam kalitesi
•Gizlilik
•Saydamlık (şeffaflık)
•Sorumluluk (hizmet verilen öğrencilere)
•Yenilikçilik
İşbirliğine açık olmak
Takım çalışması
Değişmeye ve gelişmeye açık olma
Toplumsal duyarlılık
Üretkenlik
İnsan potansiyeline inanç

 


Oluşturma: 06 Şubat 2018