Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmanın amacı nedir?

Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Kısmi zamanlı öğrenci kime denir?

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciye denir.

Kimler kısmi zamanlı çalışabilir?

Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler. 

Öğrenciler ne tür işlerde çalıştırılır?

Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar.

Öğrenciler ne tür işlerde çalışırtırılamazlar?

Öğrenciler başta birimlerin öğrenci ve not işlerinde olmak üzere birimlerdeki temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

Aylık en fazla kaç saat çalışabilirim?

Çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

Çalışma saatlerini kim düzenler?

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımını, işin başlama ve bitim saatlerini birim yöneticilerince belirlenir.

Hafta sonları ve tatil günlerinde öğrenci çalışır mı?

Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde öğrenci çalıştırılmaz.

Birden fazla birimde çalışabilir miyim?

Hayır çalışamazsınız. İki farklı birimde çalışma hakkı bulunmamaktadır.

Çalışıyor olmam burslarımı etkiler mi?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığınızda herhangi bir bursunuz kesilmez. Bakınız 2547 sayılı kanunun 46. Maddesinin (k) bendi.

Çalışıyor olmam ailemden aldığım hakları ortadan kaldırır mı?

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

Sgk'dan yetim maaşı alıyorum. Kısmi zamanlı olarak çalışsam maaşım kesilir mi?

SGK' dan yetim maaşı alan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştıklarında maaşları kesilmez.

Çalışıyor olmam ailemden aldığım sağlık güvencesini ortadan kaldırır mı?

Aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını sonlandırmaz. Yine aileniz üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz. Yeşil kart iptal olur.

Nerelerde çalışabilirim?

Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimleri öğrencilerine iş imkânları sunarken araştırma geliştirme merkezlerinde iş imkânları sağlamaktadır.

Yeşil pasaporta sahibim. Kısmi zamanlı olarak çalıştığımda pasaportum iptal edilir mi?

Sigorta primi olarak sadece kısa vadeli sigorta kolları (iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları) hükümlerinin uygulanması nedeniyle, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışanlar yeşil pasaportlarını kaybetmezler.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmam emekliliğimi etkiler mi?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmış ve çalışacak öğrencilerimiz için ilgili kanun hükümleri gereği emeklilik ile ilgili uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmadığından emeklilik için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İşten ayrıldığımda işsizlik sigortası alır mıyım?

İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.

Kısmi zamanlı olarak çalıştıırlacak öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?

1) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

2) Disiplin cezası almamış olmak,

3) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

4) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

5) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

6) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

7) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

8) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Hastaneye gittiğimde muayenemin yapılması için benden neden para istendi?

Öğrencinin ücretsiz muayene olabilmesi için 30 günlük bir primin adına yatırılmış olması gerekmektedir.

SKS, sağlık güvencesi olmayan ve gerekli evrakı SKS’ ye getiren öğrenciye aylık olarak çalıştığı saate göre değişen günlerde Genel Sağlık Sigortası Primi yatırır. (Örneğin; öğrenci ayda 60 saat çalışmış ise 8 günlük, 45 saat çalışmış ise 6 günlük prim yatırılır.) Öğrencinin adına yatırılan prim gün sayısı 30 günü bulana kadar öğrenci muayenesi için belirli bir miktar ücreti ödemek durumundadır.

Bu durumdaki öğrencinin bağlı olduğu ilçeye ait Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek gelir tespiti işlemlerini yaptırması ve muayene esnasında kadar ücret ödeyeceğinin vakıf görevlilerince belirlenmesi gerekmektedir.


Oluşturma: 22 Ağustos 2019